Title

Body

پشتیبانی زنده

هاشم بیک زاده

هاشم بیک زاده

هاشم

بیک زاده

ایران

€ ۹۰۰,۰۰۰

۲۲ ژانویه ۱۹۸۴

۳۰

استقلال تهران

مشاهده تمام مسابقات
فصل تیم رقابت دقایق مسابقه تعداد حضور حضور در ترکیب اولیه تعویض به داخل زمین تعویض به خارج زمین حضور در نیمکت گل ها کارت زرد کارت زرد دوم کارت قرمز
1392/1393 استقلال تهران لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۲۷۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ? ? ۲ ? ۰
1392 استقلال تهران جام حذفی فوتبال ایران ۱۸۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ? ? ۰ ? ۰
1392/1393 استقلال تهران لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) ۹۸۸ ۱۲ ۱۱ ۱ ۱ ? ۱ ۴ ? ۰
1391/1392 استقلال تهران لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۱۸۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ? ۱ ۱ ? ۰
1391/1392 ایران مقدماتی جام ملت های آسیا ۹۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ? ? ۰ ? ۰
1391/1392 استقلال تهران جام حذفی فوتبال ایران ۹۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ? ? ۰ ? ۰
1391/1392 استقلال تهران لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) ۱۲۸۵ ۱۶ ۱۵ ۱ ۲ ? ? ۲ ? ۰
1390/1391 سپاهان اصفهان لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۲۷۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ? ? ۱ ? ۰
1390/1391 استقلال تهران لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ? ? ? ? ? ? ? ۱ ? ?
1390/1391 سپاهان اصفهان لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) ۲۰۷۵ ۲۵ ۲۴ ۱ ۵ ? ? ۳ ? ۰
1390/1391 استقلال تهران لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) ? ? ? ? ? ? ? ۳ ? ?
1390/1392 ایران مقدماتی جام جهانی (آسیا) ۲۶۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ? ? ۰ ? ۰
1389/1390 سپاهان اصفهان لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۱۲۹ ۳ ۲ ۱ ۲ ? ? ۰ ? ۰
1389/1390 سپاهان اصفهان لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس) ۱۷۲۰ ۲۶ ۱۶ ۱۰ ۴ ? ۱ ۱ ? ۰
1387/1388 ایران مقدماتی جام ملت های آسیا ۱۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ? ? ۰ ? ۰